เที่ยวงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง (คลิป)

Last updated: 13 มี.ค. 2565  |  397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เวลา 17.00 น. วันที่ 12 มี.ค.65 ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี เปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนมหาวิทยาลัย เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมฯเข้าร่วม


นางยุพา กล่าวว่า นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCGและผลักดัน “Soft Power”เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” ยกระดับงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้มีบทบาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในอ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย


ภายในงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” มีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนพาเหรดหน้ากากแฟนซี The Carnival Mask Of Loei ประกอบด้วยหน้ากากผีบุ้งเต้า หน้ากากผีขนน้ำ หน้ากากผีตาโขนและหน้ากากแฟนซีจากส่วนราชการและหน้ากากนานาชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการงานศิลป์ร่วมสมัย ริมฝั่งโขง (หน้ากากสีสัน คัลเลอร์ฟูล) นิทรรศการหน้ากากนานาชาติ  นิทรรศการหน้ากากจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเลย  การแสดงศิลป์ร่วมสมัย ถนน Street Art at Loei ณ เชียงคาน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(CCPOT) อาหารและขนมพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

 

 

Powered by MakeWebEasy.com