รภ.เลย จัดทำ MOU หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

Last updated: 29 มี.ค. 2565  |  4634 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 มี.ค.65 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมืองเลย จ.เลย ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี"ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดทำหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  มีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา สถาบันการศึกษา โรงเรียน ครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก


ทั้งนี้ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้น ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มี จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึก ระสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง

 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด คณะครุศาสตร์จึงได้ เชิญผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายผลิตครูคุณภาพ (หลักสูตร4ปี) และสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ อันจะส่งผลในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาในหลักสูตร ออกฝึก ระสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 4 จำนวน 400 คน และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาในหลักสูตร ออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 5 จำนวน 345 คน รวมทั้งสองหลักสูตร คณะครุศาสตร์มีนักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 745 คนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และพิธี มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ที่ร่วมเป็นเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้